Asianajopalvelut Banneri Kuva

Asianajopalvelut

Asianajopalvelut

 

Toimistomme tarjoaa luotettavia asianajopalveluita sekä yrityksille että yksityisille ihmisille.

Toimeksiantomme koskevat usein kiinteistö- ja asuntokauppariitoja, rakennusjuridiikkaa, kiinteistöjuridiikkaa ja sopimusoikeutta sekä konkurssiasioita. Yksityisille ihmisille ja perheille tarjoamme palveluita erityisesti perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa sekä oikeudenkäyntiasioissa.

Riidat on usein järkevää ratkaista sopimuksin, mutta toisinaan oikeudenkäyntiä ei voi välttää. Tarvittaessa avustamme asiakkaitamme taidokkaasti kaikissa tuomioistuinasioissa.
Hoidamme oikeudenkäyntejä

 • yleisissä tuomioistuimissa eli käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa,
 • hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa,
 • maaoikeuksissa ja muissa valitus- ja riidanratkaisumenettelyissä.

Kiinteistö- ja rakennusjuridiikka

 • Kiinteistö- ja asuntokauppariidat
 • Rakentamisen riidat
 • Rakentamisen ja maankäytön lupa-asiat
 • Maaoikeusasiat

Perhevarallisuusoikeus

 • Perunkirjoitus
 • Perinnönjako
 • Ositus ja yhteiselämän päättäminen
 • Testamentti, edunvalvontavaltuutuus, avioehto
 • Pesänjako ja pesänselvitys
 • Riitatilanteet ja oikeudenkäynnit

 

Hinnoittelu

 

Asianajotoimeksiannon palkkio määräytyy tehtävän laadun ja laajuuden sekä sen vaikeusasteen ja työhön käytetyn ajan perusteella. Palkkion lisäksi peritään asian aiheuttamat kulut. Tyypillisesti laskutus perustuu käytettyyn aikaan.

Tuntihinta on normaalisti 236 - 286 euroa / tunti (sis. alv 24 %).

Tehtyihin toimenpiteisiin perustuva palkkio sekä aiheutuneet kulut laskutetaan toimeksiannon kestäessä yleensä kuukausittain. Loppulaskutus tapahtuu toimeksiannon päättyessä.
Mahdollisen oikeusturvavakuutuksen ehtoihin sisältyvät rajoitukset vakuutuskorvauksen saamiselle eivät vaikuta laskutusaikatauluun eivätkä laskun määrään. Toimeksiantaja vastaa kustannuksista myös siltä osin,
kuin ne eivät tule korvatuiksi mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta.

Annamme pyydettäessä hinta-arvion toimeksiannosta.